De Post-Covid maatregelen

Door je handen voor en na de les te ontsmetten verklein je de kans op verspreiding van virus en bacillen.